Děti v rovnováze - Jitka Mozorová

Nabídka vzdělávacích programů s prvky tanečně pohybové terapie.

Programy podporují zdravé sebeuvědomění a sebevyjádření dětí, sebedůvěru a emocionální stabilitu. Pomocí tématu, hudby a psychomotorických pomůcek kultivují spontánní pohyb dětí do jednoduché taneční hry a improvizace.

Specifická témata programů:

 • Koncentrace a všímavost: V programu se děti učí vnímat a ovládat svoje tělo a zacílit pozornost. Objevují různé kvality pohybu jako je rychlost, pomalost, těžkost, lehkost, jemnost, síla, napětí a uvolnění. Rozšiřují svůj přirozený pohybový repertoár a spektrum možností, jak se vyjádřit.
 • Spolupráce a empatie: V programu se děti učí vnímat sami sebe a druhé. Spolupracují a střídají si role ve dvojicích, učí se vnímat navzájem pomocí doteku. V kruhovém tanci zažívají pocit sounáležitosti se skupinou. Rozšiřují svůj přirozený pohybový repertoár a spektrum možností, jak interagovat s okolím.

Programy probíhají hravou prožitkovou formou a respektují individualitu dětí. Pro program si můžete vybrat motivační téma (viz níže), aby bylo pohybové vyjádření dětí propojené s představou a prožitkem.  

Motivační témata programů: 

 • PODZIM: Jablíčka, Odlet vlaštovek, Podzimní les
 • ZIMA: Vánoční čas, Zimní radovánky
 • JARO: Probouzení jara, Velikonoce, Planeta Země
 • LÉTO: Voda, Mláďátka, Letní louka

OBSAH PROGRAMU:

 • přivítání
 • pohybové říkanky
 • pohybové a taneční hry
 • čarování pomůcek: taneční improvizace 
 • kruhová taneční hra
 • zklidnění a rozloučení

DÉLKA PROGRAMU: 50 min

LEKTORKA: Mgr. Jitka Mozorová - tanečně pohybová terapeutka

Pracovní zkušenosti načerpala v oblasti sociálních služeb, předškolního vzdělávání a pedagogiky volného času. Vede neziskovou organizaci Proty boty, ve které se věnuje tanečně pohybové terapii s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 

KONTAKT: jitka@adventynek.cz, 739 472 387 

KDE: ve vaší školce (pokud nemáte vhodný prostor, zajistíme taneční sál v centru Brna)

CENA: MŠ v Brně a Blansku: 2 500 Kč, MŠ v okolí Brna: 2 500 Kč + cena za dopravu 

Při konání dvou a více programů po sobě je cena dalšího programu 2000 Kč.