Výukové programy

Děti v rovnováze - Jitka Mozorová

Nabídka vzdělávacích programů s prvky tanečně pohybové terapie. Programy podporují zdravé sebeuvědomění a sebevyjádření dětí, sebedůvěru a emocionální stabilitu. Pomocí tématu, hudby a psychomotorických pomůcek kultivují spontánní pohyb dětí do jednoduché taneční hry a improvizace. Specifická...

Příběhy s africkými bubny - Věrka Bělehrádková

Zážitkový hudební program pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ zaměřený na hru na africké bubny formou příběhů, krátkých pohádek a jednoduchých rytmických a pohybových cvičení. Obsah programu: přivítání představení afrických bubnů a dalších netradičních nástrojů a perkusí cvičení a hry  s...