Probouzení Matičky Země

Program o probouzení jarní přírody, slunečních paprscích a prvních jarních kytičkách.  Rozvíjí u dětí jemnou motoriku, grafomotoriku, koordinaci oko - ruka a prostorovou orientaci. Obsahuje básničky a písničky o sněženkách a tulipánech, které doprovázíme zpěvem a pohybem. K taneční improvizaci používáme pentličky připomínající sluneční paprsky. Děti tančí samostatně i ve dvojicích. Pohybový repertoár dětí obohacujeme o klidové pozice (klubíčko), uvolněný pohyb zápěstí a kruhové pohyby paží. Kopie návrhu Jita rámeček k foto výukové programy_1