Kolo roku v tanci - výukové programy

Červené jablíčko

Program pohybově i hudebně inspirovaný prvky lidového tance.  Přináší prožitek oslavy dozrávání a sklizně jablíček. Rozvíjí u dětí rytmické cítění, vnímání částí těla, grafomotoriku a spolupráci ve dvojicích. V programu používáme malé červené míčky k jemné automasáži těla, podávání, koulení, vy...

Vlaštovičky, nashledanou

Program o odletu vlaštovek do teplých krajin. Rozvíjí u dětí vnímání částí těla, prostorovou orientaci, spolupráci ve dvojicích a koordinaci oko - ruka.   V programu používáme gymnastické kroužky k vedeným hrám, cvičením a improvizovanému pohybu. Do pohybového repertoáru dětí zapojuje...

Pavučinky babího léta

Program inspirovaný pavučinkami poletujícími v období babího léta. Rozvíjí u dětí představivost, jemnou motoriku a pravo-levou koordinaci a koordinaci celého těla. Obsahuje jak vedenou činnost - zpěv písniček, cvičení a básničky s pohybem, tak část improvizační - pohyb se stříbrnými pentličkami. Poh...

Vánoční čas, už je tu zas

Program s adventní a vánoční tématikou, která je dětem blízká a známá - první sníh, pečení cukroví, těšení na Ježíška. V programu využíváme písničky z našeho autorského Adventního kalendáře a hudbu inspirovanou lidovou tradicí. Program rozvíjí vnímání těla a jeho celkovou koordinaci. Zaměřujeme se t...

Morena

Program o tradici vynášení Morany a oslavě končící zimy.  Rozvíjí u dětí expresivitu pohybu, rytmičnost a vnímání těla, především vnímání rozdílu mezi zpevněním a uvolněním. V programu si hrajeme na Moranu plující po vodě a pohybově zpracováváme píseň o pálení Morany.  Využíváme červené pe...

Probouzení Matičky Země

Program o probouzení jarní přírody, slunečních paprscích a prvních jarních kytičkách.  Rozvíjí u dětí jemnou motoriku, grafomotoriku, koordinaci oko - ruka a prostorovou orientaci. Obsahuje básničky a písničky o sněženkách a tulipánech, které doprovázíme zpěvem a pohybem. K taneční improvizaci ...

Kdo to ťuká ve vajíčku

Program s velikonoční tematikou. Rozvíjí u dětí expresivitu pohybu, vnímání částí těla a rytmické cítění. Věnujeme se hře na tělo a hře na rytmické nástroje. Děti si hrají na kuřátka ve vajíčku a zajíčky.  Pohybový repertoár dětí obohacujeme o zjednodušené prvky lidového tance jako je péro...

Háďátka, hadi

Jarní program o hadech, ještěrkách a žabkách.  Program rozvíjí vnímání těla, představivost, rovnováhu a spolupráci ve dvojici.  V programu využíváme barevná lanka, která slouží jako pomůcka pro trénink představivosti i jako pomůcka pro improvizovaný pohyb a hry ve dvojici.  Pohybový r...

Studánko, rubínko

Program je připomínkou tradice čištění studánek. Využíváme v něm lidovou i současnou autorskou hudbu. Rozvíjí u dětí představivost, plynulost i dynamičnost pohybu, vnímání částí těla a prostorovou orientaci. V programu používáme psychomotorické šátky evokující pramínky vody. Do pohybového repertoáru...

Duhový deštník

Program s tematikou deště, padajících kapek a barevného deštníku. Rozvíjí u dětí cítění rytmu a tempa, představivost, spolupráci a schopnost regulovat tělesné napětí a uvolnění. V programu využíváme duhový psychomotorický padák, který navozuje představu velkého deštníku. Pohybový repertoár dětí oboh...

Na svatého Jána

Program pohybově i hudebně inspirovaný prvky lidového tance - odkazuje na oslavu příchodu léta a tradici pletení věnečků. Navozuje pocit radosti z rozkvetlé louky. Program rozvíjí u dětí rytmické cítění, citlivé držení za ruce a pocit sounáležitosti s ostatními. Věnujeme se chůzi v kruhu a zástupu, ...