Duhový deštník

Program s tematikou deště, padajících kapek a barevného deštníku. Rozvíjí u dětí cítění rytmu a tempa, představivost, spolupráci a schopnost regulovat tělesné napětí a uvolnění. V programu využíváme duhový psychomotorický padák, který navozuje představu velkého deštníku. Pohybový repertoár dětí obohacujeme o kontrastní typy pohybů (pomalý - rychlý, jemný - silný, lehký - těžký). 

Pozn. Program je vhodný zařadit ke konci školního roku, kdy už se děti znají a dokáží lépe spolupracovat ve skupině. Může se konat i na školní zahradě. 

Kopie návrhu Jita rámeček k foto výukové programy