Na svatého Jána

Program pohybově i hudebně inspirovaný prvky lidového tance - odkazuje na oslavu příchodu léta a tradici pletení věnečků. Navozuje pocit radosti z rozkvetlé louky. Program rozvíjí u dětí rytmické cítění, citlivé držení za ruce a pocit sounáležitosti s ostatními. Věnujeme se chůzi v kruhu a zástupu, pohybovému ztvárnění písniček o svatojánském kvítí (kopretina, vlčí mák, šalvěj) a hrám na brány. Do pohybového repertoáru dětí zapojujeme křížové pohyby, které propojují mozkové hemisféry. Nechybí prostor pro improvizovaný pohyb dětí inspirovaný kytičkami a pletením věnečků.