Háďátka, hadi

Jarní program o hadech, ještěrkách a žabkách.  Program rozvíjí vnímání těla, představivost, rovnováhu a spolupráci ve dvojici.  V programu využíváme barevná lanka, která slouží jako pomůcka pro trénink představivosti i jako pomůcka pro improvizovaný pohyb a hry ve dvojici.  Pohybový repertoár dětí obohacujeme o pohyb "stočení do klubíčka",  vlnivé pohyby paží, "žabí skoky" (v pozici přirozeně vytočených nohou) a lokomoční pohyby na zemi, jako je plazení. Kopie návrhu Jita rámeček k foto výukové programy_9