Studánko, rubínko

Program je připomínkou tradice čištění studánek. Využíváme v něm lidovou i současnou autorskou hudbu. Rozvíjí u dětí představivost, plynulost i dynamičnost pohybu, vnímání částí těla a prostorovou orientaci. V programu používáme psychomotorické šátky evokující pramínky vody. Do pohybového repertoáru dětí zapojujeme pohyby paží, výskoky, točení, přenášení váhy. Děti se v programu naučí pohybově ztvárnit písničku "Jsem studánková víla". Věnujeme se také improvizovanému pohybuKopie návrhu Jita rámeček k foto výukové programy_8, který je inspirovaný cákáním vody a klikatostí potůčků.