Červené jablíčko

Program pohybově i hudebně inspirovaný prvky lidového tance.  Přináší prožitek oslavy dozrávání a sklizně jablíček. Rozvíjí u dětí rytmické cítění, vnímání částí těla, grafomotoriku a spolupráci ve dvojicích. V programu používáme malé červené míčky k jemné automasáži těla, podávání, koulení, vyhazování, chytání, předávání z ruky do ruky. Hravým způsobem se věnujeme základním polohám jako je sed, klubíčko, stoj a dřep. Do pohybového repertoáru dětí zapojujeme kroužení zápěstím, kruhy pažemi, výskoky a převaly v klubíčku. Nechybí prostor pro spontánní vlastní improvizovaný pohyb dětí inspirovaný zráním, padáním a kulatostí jablíček. Program obsahuje pohybová cvičení a hry, improvizaci, kruhový tanec a závěrečnou relaxaci.

Kopie návrhu Jita rámeček k foto výukové programy_4