Vlaštovičky, nashledanou

Program o odletu vlaštovek do teplých krajin. Rozvíjí u dětí vnímání částí těla, prostorovou orientaci, spolupráci ve dvojicích a koordinaci oko - ruka.   V programu používáme gymnastické kroužky k vedeným hrám, cvičením a improvizovanému pohybu. Do pohybového repertoáru dětí zapojujeme pohyby paží, výskoky, koordinaci částí těla, plynulost a dynamičnost pohybu.

Kopie návrhu Jita rámeček k foto výukové programy_6